υπέρταση

Μεταφράσεις

υπέρταση

hypertensionhypertensionhipertensión高血压hypertenzeHypertonieارتفاع ضغط الدمverenpaineen高血壓ipertensionehipertensãoHypertensionхипертония高血圧hypertensie고혈압гипертония (i'pertasi)
ουσιαστικό θηλυκό
ιατρική η αύξηση της πίεσης στις αρτηρίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close