υπέρυθρος

Μεταφράσεις

υπέρυθρος

infrarot

υπέρυθρος

infrared

υπέρυθρος

infrarouge

υπέρυθρος

infravermelho
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close