υπεράριθμος

(προωθήθηκε από υπεράριθμη)
Μεταφράσεις

υπεράριθμος

(ipe'rariθmos) αρσενικό

υπεράριθμη

(ipe'rariθmi) θηλυκό

υπεράριθμο

redundantöverflödigasurnuméraire (ipe'rariθmo) ουδέτερο
επίθετο
που ξεπερνάει τα όρια σε αριθμό υπεράριθμοι επιβάτες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close