υπεραλίευση

Μεταφράσεις

υπεραλίευση

overfishing
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close