υπεραπλούστευση

Μεταφράσεις

υπεραπλούστευση

oversimplification
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close