υπερατλαντικός

Μεταφράσεις

υπερατλαντικός

(iperatlandi'kos) αρσενικό

υπερατλαντική

(iperatlandi'ci) θηλυκό

υπερατλαντικό

transatlantictransatlantique大西洋大西洋الأطلسي대서양 (iperatlandi'ko) ουδέτερο
επίθετο
που γίνεται πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό υπερατλαντική πτήση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close