υπερευαισθησία

Μεταφράσεις

υπερευαισθησία

hypersensibilitéhypersensitivityipersensibilitàöverkänslighethipersensibilidadeсвръхчувствителностoverfølsomhed過敏hipersensibilidad过敏過敏症 (iperevesθi'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
υπερβολική ευαισθησία σε κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close