υπερηχητικός

Μεταφράσεις

υπερηχητικός

supersonique

υπερηχητικός

supersonic, ultrasound
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close