υπερθέαμα

Μεταφράσεις

υπερθέαμα

(iper'θeama)
ουσιαστικό ουδέτερο
εντυπωσιακό θέαμα που απαιτεί μεγάλη επένδυση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close