υπερθέρμανση

Μεταφράσεις

υπερθέρμανση

(iper'θermansi)
ουσιαστικό θηλυκό
η υπερβολική ανάπτυξη θερμότητας η υπερθέρμανση του πλανήτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close