υπερπατριωτισμός

Μεταφράσεις

υπερπατριωτισμός

jingoism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close