υπερπόντια

Μεταφράσεις

υπερπόντια

v zámoří

υπερπόντια

i udlandet

υπερπόντια

in Übersee

υπερπόντια

overseas

υπερπόντια

en el extranjero

υπερπόντια

ulkomailla

υπερπόντια

outre-mer

υπερπόντια

u inozemstvu

υπερπόντια

all’estero

υπερπόντια

海外に

υπερπόντια

해외로

υπερπόντια

overzees

υπερπόντια

utenlands

υπερπόντια

za morze

υπερπόντια

no estrangeiro

υπερπόντια

заморский

υπερπόντια

utomlands

υπερπόντια

ต่างประเทศ

υπερπόντια

denizaşırı

υπερπόντια

ở nước ngoài

υπερπόντια

海外
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close