υπερσυντέλικος

Αναζητήσεις σχετικές με υπερσυντέλικος: υποτακτική
Μεταφράσεις

υπερσυντέλικος

pluperfect, past perfect, pluperfect tense

υπερσυντέλικος

pluscuamperfecto

υπερσυντέλικος

plus-que-parfait

υπερσυντέλικος

trapassato prossimo

υπερσυντέλικος

pluskvamperfektum

υπερσυντέλικος

pluskvamperfekt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close