υπερωκεάνιο

Μεταφράσεις

υπερωκεάνιο

(iperoce'anio)
ουσιαστικό ουδέτερο
πολύ μεγάλο επιβατικό πλοίο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close