υπερόπτης

Μεταφράσεις

υπερόπτης

arrogant, aloof, lofty
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close