υπερώνυμο

Αναζητήσεις σχετικές με υπερώνυμο: υπώνυμο
Μεταφράσεις

υπερώνυμο

гипероним
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close