υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Μεταφράσεις

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

خَدَمَاتٌ اجْتِمَاعِيّة

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

sociální služby

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

socialforsorg

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Sozialdienste

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

social services

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

servicios sociales

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

sosiaalihuolto

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

services sociaux

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

socijalna služba

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

servizi sociali

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

政府の社会福祉事業

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

사회 사업

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

sociale dienst

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

sosialtjeneste

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

świadczenia społeczne

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

assistência social

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

социальные услуги

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

socialvården

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

การบริการสังคมสงเคราะห์

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

sosyal hizmetler

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

dịch vụ xã hội

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

社会福利事业
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close