υποβάλλομαι σε

Μεταφράσεις

υποβάλλομαι σε

يَتَحَمَّلُ

υποβάλλομαι σε

podstoupit

υποβάλλομαι σε

gennemgå

υποβάλλομαι σε

durchmachen

υποβάλλομαι σε

undergo

υποβάλλομαι σε

padecer

υποβάλλομαι σε

kokea

υποβάλλομαι σε

subir

υποβάλλομαι σε

podvrći se

υποβάλλομαι σε

sottoporsi

υποβάλλομαι σε

経験する

υποβάλλομαι σε

경험하다

υποβάλλομαι σε

ondergaan

υποβάλλομαι σε

gjennomgå

υποβάλλομαι σε

przejść

υποβάλλομαι σε

submeter-se

υποβάλλομαι σε

испытывать

υποβάλλομαι σε

genomgå

υποβάλλομαι σε

ประสบ อดทน อดกลั้น

υποβάλλομαι σε

geçmek

υποβάλλομαι σε

trải qua

υποβάλλομαι σε

经历
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close