υποβάλλω σε δοκιμή

Μεταφράσεις

υποβάλλω σε δοκιμή

يُجَرِّبُ

υποβάλλω σε δοκιμή

vyzkoušet

υποβάλλω σε δοκιμή

afprøve

υποβάλλω σε δοκιμή

ausprobieren

υποβάλλω σε δοκιμή

try out

υποβάλλω σε δοκιμή

poner a prueba

υποβάλλω σε δοκιμή

kokeilla

υποβάλλω σε δοκιμή

essayer

υποβάλλω σε δοκιμή

testirati

υποβάλλω σε δοκιμή

mettere alla prova

υποβάλλω σε δοκιμή

試してみる

υποβάλλω σε δοκιμή

시험해 보다

υποβάλλω σε δοκιμή

uitproberen

υποβάλλω σε δοκιμή

prøve

υποβάλλω σε δοκιμή

wypróbować

υποβάλλω σε δοκιμή

experimentar

υποβάλλω σε δοκιμή

опробовать

υποβάλλω σε δοκιμή

prova på

υποβάλλω σε δοκιμή

ลองดู, ทดลอง

υποβάλλω σε δοκιμή

denemek

υποβάλλω σε δοκιμή

thử

υποβάλλω σε δοκιμή

试试看
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close