υποβαθμίζω

Μεταφράσεις

υποβαθμίζω

degrade, demote (ipovaθ'mizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
υποβιβάζω υποβαθμίζω τη σημασία προβλήματος υποβαθμίζω κπ στα μάτια κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close