υποβιβασμένος

Μεταφράσεις

υποβιβασμένος

degraded
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close