υποβολή

Μεταφράσεις

υποβολή

submission, suggestion (ipovo'li)
ουσιαστικό θηλυκό
η κατάθεση υποβολή δικαιολογητικών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close