υποδηλώνω

Μεταφράσεις

υποδηλώνω

imply, hint (ipoði'lono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
φανερώνω, σημαίνω Τι υποδηλώνει η στάση των χεριών;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close