υποδιαίρεση

Μεταφράσεις

υποδιαίρεση

subdivisionsubdivision (ipoði'eresi)
ουσιαστικό θηλυκό
η διαίρεση, ο χωρισμός σε μέρη η υποδιαίρεση του έτους σε 12 μήνες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close