υποδιαιρώ

Μεταφράσεις

υποδιαιρώ

(ipoðie'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χωρίζω σε μέρη υποδιαιρώ έναν αριθμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close