υποδοχέας

Μεταφράσεις

υποδοχέας

receptor

υποδοχέας

récepteur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close