υποδούλωση

Μεταφράσεις

υποδούλωση

(ipo'ðulosi)
ουσιαστικό θηλυκό
η υποταγή, η σκλαβιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close