υποδόριος

Μεταφράσεις

υποδόριος

hypodermická, podkožní, subkutánní

υποδόριος

hypodermic, subcutaneous

υποδόριος

hipodérmico, subcutáneo

υποδόριος

hypodermique, sous-cutané

υποδόριος

subcútáneus

υποδόριος

подкожный

υποδόριος

hypodermický, podkožná, subkutánný
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close