υποεκτιμώ

Μεταφράσεις

υποεκτιμώ

underestimate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close