υποθέσει

Μεταφράσεις

υποθέσει

guess
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close