υποθαλάσσιος

(προωθήθηκε από υποθαλάσσιο)
Μεταφράσεις

υποθαλάσσιος

(ipoθa'lasios) αρσενικό

υποθαλάσσια

(ipoθa'lasia) θηλυκό

υποθαλάσσιο

(ipoθa'lasio) ουδέτερο
επίθετο
που βρίσκεται ή συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας υποθαλάσσιος σεισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close