υποθερμία

Μεταφράσεις

υποθερμία

hypothermia

υποθερμία

гипотермия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close