υποκατάσταση

Μεταφράσεις

υποκατάσταση

subrogation, substituent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close