υποκατάστημα

Μεταφράσεις

υποκατάστημα

branchZweigramaفرعhaara분기สาขาклонbrancheענף (ipoka'tastima)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρότερο κατάστημα που εξαρτάται από κεντρικό υποκατάστημα τράπεζας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close