υποκειμενικότητα

Μεταφράσεις

υποκειμενικότητα

subjectivitySubjektivitätsubjektivitetsoggettivitàсубъективностьsubjetividadesubjetividadsubjectivitésubjectiviteitالذاتيةsubjektivitetסובייקטיביות (ipocimeni'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
το να είναι κτ υποκειμενικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close