υποκινώ

Μεταφράσεις

υποκινώ

incite, foment, promptinciter (ipoci'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προτρέπω, σπρώχνω σε υποκινώ ταραχές υποκινώ την επανάσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close