υποκοριστικό

Μεταφράσεις

υποκοριστικό

diminutive, hypocoristic, hypocorism

υποκοριστικό

hypocoristique, diminutif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close