υποκρίνομαι

Μεταφράσεις

υποκρίνομαι

(ipo'krinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
προσποιούμαι Υποκρίνεται ότι είναι θυμωμένος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close