υποκριτικός

Μεταφράσεις

υποκριτικός

hypocrite

υποκριτικός

sanctimonious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close