υπολειπόμενος

Μεταφράσεις

υπολειπόμενος

residual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close