υπομήνυμα

Μεταφράσεις

υπομήνυμα

memo, memorandum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close