υπονόμευση

Μεταφράσεις

υπονόμευση

undermining
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close