υποσημείωση

Μεταφράσεις

υποσημείωση

annotation, footnotefotnotбележка под линияהערת שולייםfodnote脚注각주nota de rodapé脚注Fußnote (iposi'miosi)
ουσιαστικό θηλυκό
συμπληρωματικό σύντομο κείμενο στο κάτω μέρος σελίδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close