υποστήριγμα

Μεταφράσεις

υποστήριγμα

support (ipo'stiriɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
στήριγμα που στερεώνει κτ από κάτω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close