υποτάσσω

Μεταφράσεις

υποτάσσω

subjugate, subduesubjuguerподчинять (ipo'taso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γίνομαι κύριος κάποιου, σκλαβώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close