υποτακτική

Μεταφράσεις

υποτακτική

subjunctive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close