υποτελής

Μεταφράσεις

υποτελής

subject, vassal, liege

υποτελής

sujet, vassal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close