υποτροπιάζω

Μεταφράσεις

υποτροπιάζω

recrudesce, relapse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close