υποχθόνιος

Μεταφράσεις

υποχθόνιος

(ipo'xθonios) αρσενικό

υποχθόνια

(ipo'xθonia) θηλυκό

υποχθόνιο

fiendish, infernal (ipo'xθonio) ουδέτερο
επίθετο
πονηρός, σατανικός υποχθόνιο χαμόγελο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close