υποχρεωτικά

Μεταφράσεις

υποχρεωτικά

(ipoxreoti'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close